Suvaha

Ponuka publikácií cieľovo orientovaných v oblasti účtovníctva, audítorstva a daňovníctva. Prinášame časovo vysoko aktuálne témy, prípadové štúdie a odbornú literatúru z oblasti hospodárstva a ekonomiky.

Publikácie poskytujú čitateľom informácie z celého spektra ekonomického diania vo svete, s množstvom odborných informácií a komentárov k aktuálnym novinkám a zmenám z oblastí účtovníctva, osobného rozvoja a daňovníctva pre teóriu a prax.

Zobrazujú sa výsledky 1–10 z 433